Destek Hizmetleri Müdürlüğü 11.02.2022
Levazım Birimi

 

 

 

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 23 adet müdürlük ve araçların İhtiyaç duyduğu her türlü mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, Yaklaşık maliyet dosyası hazırlanmasında Belediyemiz birimlerine yardımcı olma görevi Müdürlüğümüzce yapılmakta olup; bu alımlara ilişkin ödeme evraklarının tanzimi, malzemelerin teslimi, demirbaş kayıtlarının tutulması ve Kamu İhale Kurumu'na bildirimi işleri müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir.

 

 

 

Makina İkmal Birimi

 

 

 

Makine İkmal Müdürlüğü, belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakımı, onarımı ve tamiratlarının yapılmasını; bu işler için gerekli her türlü mal, malzeme ve hizmetlerin satın alınmasını sağlar. Belediyemize ait araçların muayene, sigorta vb. resmi işlemlerini takip eder. Ayrıca birimlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü ahşap, metal imalatları ile elektrik ve kaynak işlerini yapar. İmalatlarla ilgili tamirat ve onarım işlerini yürütür. Makine İkmal Müdürlüğü Saha Amirliği, Tamirat – Bakım Atölyeleri, İmalat Atölyeleri, İnşaat Elektrik Atölyesi olmak üzere 4 ana birimden oluşmaktadır. Saha Amirliği 01.01.2007 tarihinden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam edecektir.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü