KOLAĞASI KONAĞI 09.04.2015


Zemin + 1 Katlı Subasman seviyesi taş, diğer katlar ahşap, karkas arası  kerpiç dolgu, Güney doğusu ve kuzeydoğusu  bahçe içindedir. Güneybatısı ve kuzeybatısı sokak üzerinde, giriş her iki sokaktan sağlanmıştır.

Güney doğu ve kuzeydoğu bahçe içinde bahçe duvarı taş+briket, zemin topraktır. Girişler; güneybatıdan ve sokaktan çift kanatlı ahşap kapı ile ve kuzeybatı da sokaktan 7 adet taş basamakla sağlanmıştır. Subasman yığma taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur.

Kuzeybatı Cephe: Doğu köşesi pahlı ve bir pencerelidir. Zemin 5 mazgal pencereli olup biri iptal edilmiştir. Üst kat: Cephe ortası girintili giriş çift kanatlı ve tepe pencereli ahşap kapı ile yanları birer pencereli, girinti köşeleri pahlı olup birer pencerelidir. Kuzeydoğu bölüm iki, güneybatı bölüm bir pencerelidir. Girinti tavanı ahşaptır.

Güneybatı Cephe: Zemin iki mazgal pencerelidir. Üst kat: güneydoğu yarısı çıkıntılı, ikinci yan yüzü bir pencereli, kuzeybatı yarısının yüzü ise 3 pencerelidir.

Kuzeydoğu Cephe: Zemin sağır, üst kat dört, çatı boşluğu üç mazgal pencerelidir.

Güneydoğu Cephe: Girişi, bahçe kapısı ile güneybatıdaki sokaktan sağlanmıştır. Zemin kat; giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Kuzeydoğu çıkıntılı, yüzü iki, yan yüzü bir pencereli ve güneybatı bölüm yüzü iki pencerelidir. Üst Kat; cephe ortasındaki cumba hafif kuzeydoğuya kaymış olup, yüzü üç, yan yüzleri birer pencerelidir. Cumbanın kuzeydoğusu iki, güneybatısı ise üç pencerelidir.

Bina kırma çatılı, alaturka kiremitli, geniş saçaklı, saçak altı bağdadi + ahşap kaplamadır.

YAPILAN ONARIMLAR : 2010 yılında Sivas Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

KOLAĞASI KONAĞI