Zabıta Müdürlüğü 11.02.2022

GÖREVLER

Belediye Zabıtası, belediye sınırları içerisinde beldenin düzen, sağlık ve huzurunu temin ve korumak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlü belediyenin Zabıta kuvvetidir.

Belediye Zabıtası doğrudan doğruya Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye Zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıl olup, günün 24 saatinde Zabıta hizmeti aksatılmadan yürütülür.

 

     Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır : • Zabıta Müdürlüğü, kentin ana caddeleri, bulvarları ve meydanlarında düzen, sağlık ve huzurun korunması için çalışmaktadır. Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın şikayetlerini takip ederek, şikayet hakkında tutanak tutmakta ve gerekli işlemleri yapmaktadır. 

   

 • Belediye uyarı ve yasaklarına uymayan kişiler ve işyerleri hakkında Belediye Meclisi’nce belirlenen  para 
  cezası uygulanmaktadır.

   

 • İlimizde faaliyet gösteren işyerlerini 10.08.2005 tarih ve 25902 Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ruhsat yönetmeliğine göre ruhsatlandırmak.

   

 • Çeşitli Belediye emir ve yasakları hakkında işlem yapmak.

   

 • Umumi yerlerin temizlik ve intizamını kontrol etmek

   

 • İşyerlerinin açılmasına izin vermek.

   

 • Yenilecek ve içilecek şeylerin kontrolü.

   

 • Hizmet erbabının sağlık yönünden kontrolü. 

   

 • Sınai kuruluşlarının etrafındakilerinin sağlık,huzur,rahat,ve mallarının üzerinde fena etki yapıp yapmadıklarının kontrolü. 
 • 394 sayılı hafta tatili gereği çalışmalar yapmak. 

   

 • İlimizde bulunan umuma mahsus yerlerle, gıda maddesi satışı yapan işyerleri öncelikli olmak üzere, tüm işyerlerinde devamlı olarak denetim ve kontrolleri sürdürülmek.

   

 • Şehir merkezinde ve mahallelerde gelişi güzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli ilanlar yapılarak uymayanlar ikaz edilmektedir. 

   

 • Yolda kalmış ve şehir dışına çıkması gereken fakir ve yardıma muhtaç kişiler hakkında gerekli tahkikatları yapılarak gidecekleri yerlere gönderilmektedir.

   

 • Şehrimizde dilencilik yapan bu işi meslek haline getirmiş dilencilerle yasalar çerçevesinde mücadele edilerek önlenmeye çalışılmaktadır.

   

 • Seyyar satıcılığı men etmek.

   

 • Ayar ve ölçüler kanununa göre işlem yapmak. 

   

 • Belediye gelir kanununa göre izinsiz ve uygunsuz işgalleri engellemek.

   

 • Yangın, deprem, su ve sel baskınlarında görev almak. 
 • Zabıta yönetmelik hükümlerinin uygulanması gibi hizmetleri vermektedir.

 

Denetim:

 

Şehir merkezinde yol ve kaldırım işgallerini önlemek, yaya ve araç trafiğinin düzenli olarak seyrini sağlamak, halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak, Belediye suçlarını işleyenlere mani olmak, yapılan şikâyetlere anında müdahale etmek maksadı ile mesai saatleri içerisinde; 4 yaya 6 motorize, mesai saatleri dışında 2 motorize ekibimiz hizmet vermektedir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4822 sayılı Kanun ile değişik) gereğince, şehrimiz esnaflarının etiket ve fiyat tarifeleri takmaları hususunda gerekli uyarılar yapılmış olup, etiket ve fiyat tarifesi bulundurmayan 13 esnafa gereken işlemler uygulanmıştır. 

 

 Şehrimizde bulunan tüm esnaflara ulaşmak, onlardan beklentilerimizi ve yerine getirmekle yükümlü oldukları konuları kendilerine bildirmek, onların bizden beklentilerini öğrenmek amacıyla yapılan denetimlerimiz devam etmektedir.

  • Haftada bir defa değişik günlerde saat 03:00 / 07:00 arası somun fırınlarının,

   

 • Ayda bir defa simit ve pide fırını, pasta ve şeker imalathanelerinin,

   

 • İki ayda bir defa kasap, şarküteri, market, manav, bakkal, kuruyemişçi, sakatatçı, lokanta, pastahane ve internetkafelerin,

   

 • Üç ayda bir defa otel, hamam, kahvehane, çay ocağı, kafeterya, berber, odun-kömür satıcıları ve mahrukatçıların denetimleri sürdürülmektedir.

   

 • Bulundukları konum itibari ile yoğun vatandaş sirkülasyonunun yaşandığı ve ilin vitrini olma özelliği taşıyan tesislerin denetimi konusunda Valilik Makamı tarafından oluşturulan komisyonca; 42 adet akaryakıt istasyonu  ve diğer işyerleri genel düzen, temizlik, özürlülere yönelik düzenlemeler, servis kalitesi ve diğer hususlar bakımından incelenmiştir. Tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için işyeri sahipleri uyarılarak noksanlıkların giderilmesi sağlanmıştır. 

 

 

 İlimiz genelinde yapılan rutin denetimlerimiz sırasında; satılan ürünlere etiket takılıp takılmadığı, belediye emir ve yasaklarına riayet edilip edilmediği, verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatına uygun faaliyet gösterilip gösterilmediği kontrol edilmiştir. Halkın sağlığını olumsuz etkileyebilecek şekilde şüpheli görülen gıda maddeleri, tutanakla yed-i emine alınarak; tahlil edilmek üzere Tarım İl Müdürlüğü elemanlarına teslim edilmiştir.      

 

 

 

İşgal:

 

Kaldırımların yayalara, yolların taşıtlara ait olduğu, hiçbir şekilde işgal edilemeyeceğinden hareketle, özellikle çarşı merkezinde esnaflarımızın kaldırımları işgal etmeleri tamamen yasaklanmıştır. Bu konuda gerekli hassasiyet gösterilerek, çalışmalarımıza devam edilecektir.

 

 

 

Kaçak Hafriyat ve İnşaat Kontrolü:

 

1 adet motosikletli ekibimiz ve İmar İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde; kaçak hafriyat, ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaat, yol ve kaldırım tahribi, kaçak su kullanımı ve çevreyi olumsuz etkileyen inşaatlar takip edilerek gerekli işlemler yapılmaktadır.

 

Şehrimizden çıkan hafriyatların, Belediyemiz yetkilileri tarafından istenen  (Toptancılar arkası Taş Ürünleri Kooperatifine ait arazi, Keresteciler Sitesi, Yukarı Tekke Mezarlığı v.s.) yerlere dökülmesi sağlanarak, gelişi güzel yerlere dökülmesine mani olunmuş, dökenler hakkında gerekli cezai işlemler yapılmıştır.

 

 

 

Belediye Gelirleri:

 

393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 80 sayılı Hal Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( 4822 sayılı Kanun ile değişik ), 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun ile diğer yasa ve yönetmeliklerle belirtilen gelir, harç, vergi, ceza ve kaçakların takibi ve önlenmesi amaçlı çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Sivas Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğine aykırı, tabela ve levhaları bulunan işyerlerine gereken cezai işlemler uygulanmaktadır. Belediyemizden izin almadan bina sağır duvarlarına reklam yazısı yazdıranlar ve bez afiş asanlar hakkında yasal işlemler yapılıp, tahakkuk eden ilen reklam vergilerini belediyemizin ilgili birimine yatırmaları sağlanmaktadır.

 

 

 

Çevre:

 

Meskun mahal içerisinde, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen ve sürekli şikayet ve eleştiri konusu olan ahır ve hayvan barınakları sahiplerine, 31 Mart 2005 tarihine kadar, ahırlar bölgesine taşınmaları için tebligatları yapılmıştır. Şehir merkezinde faaliyetini sürdürmekte ısrar edenlerin ahırları etap etap yıkılmaya başlanmıştır.  Bu güne kadar 53 ahırın yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ahırlar bölgesinin ihtiyaca cevap veremediğinden dolayı ilave ahırlar bölgesi için uygun arsa ve altyapı çalışmaları konusunda Belediye Meclisinden karar alınmıştır.

 

 

 

Sosyal Etkinlikler :

 

Belediyemizin sosyal faaliyetlerinden; toplu düğün, sünnet,  yaz şenlikleri, 4 Eylül şenlikleri gibi organizasyonlarda; emniyet, tertip, düzen ve refakat konusunda faaliyetlerimiz ilgili birimlerle birlikte yapılmıştır. Düzenlenen organizasyonlar esnasında, tören alanının tertip ve düzeninin sağlanmasına yardımcı olunmuştur.

 

 

 

Tüp Gaz Bayileri :

 

Tüp gaz depoları için tahsis edilen arazinin tüm işlemleri bitirildi. Depo yapmak için Gelir Müdürlüğüne müracaat eden bayilere arsa satışı yapılmıştır. Depoların şehir merkezinden çıkarılıp, burada faaliyet etmeleri konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

 

Karpuz Sergileri :

 

Yaz mevsiminde sezonluk faaliyet eden karpuz sergilerinin, tek tip profil ve renkli naylonla sergilerini açmaları sağlanmıştır. Seyyar Satıcılar:

 

 Şehir merkezinde yasak olmasına rağmen, faaliyetleri esnasında esnafa, taşıt ve yaya trafiğine karşı olumsuz etkileri, görüntü ve çevre kirliliği, haksız rekabeti; fiyat, kalite ve aldatma gibi unsurlarda tüketicinin korunamamasından dolayı, takip ve kontrollerimiz sürdürülürken, ikaz ve uyarılarımıza rağmen faaliyetlerini devam ettiren şahıslara gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.

 

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi eski köy garajında bayram pazarı kurularak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

Çarşıbaşı Mh. Vişneli Camii önü, Küçük Minare Mh. Güdükminare önü ve Şems Camii önünde kaldırım ve yol üzerinde seyyar satıcılık yapan şahısların bulundukları yerdeki faaliyetlerine son verilerek, bölge rahatlatılmış ve olumsuzluklar giderilmiştir.

 

 

 

Semt Pazarları:

 

552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 80 sayılı Hal Kanunu gereğince; şehir içerisinde faturasız satış yapan satıcıların kontrolü ile semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerinin takılması ve düzenli alış veriş ortamı sağlanması için tüm pazarlarda görevli zabıta ekibi bulunmaktadır. Pazarlarda satış yapan esnaflarımızın tek tip elbise giymesi ve yaka kartı takılması için yapılan çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Semt pazarlarının istenilen konuma getirilmesi için yapılan çalışmalarımızda; düzenlenen pazarlarımızda sosyal tesislerin ( idari bina, WC, su, lavabo vs. ) eksiklikleri hissedilmektedir. Mimar Sinan Mahallesinde inşaatı devam eden Mimar Sinan Pazarı, örnek Pazar olacak ve ileride düzenlenecek diğer Pazar yerlerinin de aynı şekilde düzenlenmesine ışık tutacaktır.

 

 

 

Hizmet İçi Eğitim:

 

 

 

 

 

 

2005 yılında çıkarılarak yürürlüğe konulan; Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği; müdürlüğümüze verilen görevleri yerine getirmek amacıyla, yıl içerisinde personelimize hizmet içi eğitim verilmiştir.

 

Zabıta Müdürlüğü personeli olarak güler yüzlü, halkımızın; sağlık, esenlik içerisinde çağdaş bir şehir hayatı yaşayabilmesi için onlarla el ele ve diğer müdürlüklerimizle koordineli olarak çalışmalarımız devam etmiştir.

 

İktisat Birimi

Kamu kurum ve kuruluşlarının; satın alma, satışa çıkarma, kiralama, ihaleye esas muhammen bedel tespit yazılarına ve kamu görevlilerinin yolluklarına esas olan rayiçlere ilişkin yazılara cevap verilmiştir. Ayrıca şehrimizde üretilen ve satılan ekmeğin maliyet ve satış fiyatının tespiti çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. İştigal konularımızla ilgili diğer kamu kurumlarının komisyon çalışmalarına destek verilmektedir.

 

Ölçü ve Tartı Aletlerini Muayene ve Denetleme Çalışmaları

 

 2516 sayılı Ölçüler Nizamnamesinin 9. maddesi gereğince muayene 03.01.2005 tarihinden itibaren ilgili esnafın duyabileceği şekilde ilan edilerek, beyana çağrı yapılmış olup, Ocak ve Şubat ayı içinde beyanname kabulü yapılmıştır.

 

 Ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerine 01.04.2005 tarihinden itibaren gurup merkezinde başlanmış olup Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmıştır.

 

Guruba bağlı kaza belediyelerindeki ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde 23.05.2005 tarihinden 04.07.2005 tarihine kadar geçen sürede 17 kaza veya Belediye de gezi programlarımız tamamlanmıştır.

Gurup merkezinde 30.11.2005 tarihine kadar muayene ve damga işlemleri devam etmiştir.

 

Sivas gurup merkezi ve kaza belediyelerinde 933 kişi müracaatta bulunmuştur. Yıl içinde 841 adet ölçü ve tartı aletleri uygunluğu nedeniyle damgalanmış, 92 adedi ise kullanımı sakıncalı olup  bozuk veya yıpranmış olduğundan  yasaklanarak, ticaretten men edilmiştir.

 

 

 

 

Hal Birimi:

 

Hal Birimi 80 Sayılı Hal Kanunu ve 552 Sayılı K.H.K.ile belirlenmiş çerçeveler içinde belde halkının yaş sebze ve meyve ihtiyacının karşılanmasında nakliye,dağıtım ve sağlığa uygunluğu doğrultusunda hizmet yürütmektedir.Ayrıca sebze ve meyvenin belediyemiz sınırları içinde toptan alım ve satımının toptancı halimizde yapılması için gerekli kontrolleri Zabıta Müdürlüğü ile birlikte yapmaktadır.

 

Faaliyetler:

 

Belediyemize ait Hal gelirleri (Rüsum-İşgaliye) ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde etkin bir şekilde takip edilerek tahakkuk ve tahsilatı yapılmıştır.

 

Borçlarını zamanında ödemeyen mükelleflerimize tebligat ve ödeme emri gönderilmek suretiyle tahsilat yoluna gidilmiştir. Buna rağmen borçlarını ödemeyenler hakkında 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu Hükümleri çerçevesinde tahsilat yoluna gidilmiştir.

 

Halimizin işleyişi ve genel asayişle ilgili Komisyoncular Derneği ve hal esnafı ile sık sık toplantılar yapılarak oluşabilecek sorunlar hakkında müzakereler yapılmış,esnafımızın her konudaki görüşleri alınarak hızla çözüm yoluna gidilmiştir.

 

Zabıta Müdürlüğü