KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI İLANI 22.11.20222022 YILI KASIM AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

 

 

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği’nin 2022 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 23.11.2022 Çarşamba günü saat 14.00’ de Sivas Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, Birlik tüzüğünün 11. maddesi ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30.11.2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeniden toplanacaktır.

 

G  Ü   N   D   E   M:

1-      Açılış ve Yoklama.

2-      Yatırım plânı ve çalışma programının görüşülmesi.

3-      2023 Yılı Bütçesinin ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

4-      Görevden Alınan Selahattin ÇUHADAROĞLU’nun yerine Encümen Üyesi seçimi.

5-      Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi.

6-      Gelen Evrak.

7-      Dilek ve Temenniler.    

KATI ATIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI İLANI